Chopsticks

 • Chopsticks (Bamboo) Disposable – No Sleeves

  TSG210AN

 • Chopsticks (Bamboo) Disposable – With Sleeves

  TSG210B

 • Chopsticks (Bamboo) – Disposable -No Sleeves

  TSGC240AN

 • Chopsticks (Bamboo) – Disposable – Sleeves

  TSGC240B